Op 31 december ontvangt u een verzamelfactuur voor de leveringen waarvoor u dan nog niet gefactureerd bent. Op deze verzamelfactuur voor leveringen in 2018, wordt nog het lage btw-tarief van 6% gehanteerd.