Bidfood heeft moeten concluderen dat kosten die met deze nieuwe regelgeving gemoeid zijn, niet opwegen tegen de opbrengsten die Bidfood uit rookwaren haalt. Daarnaast is Bidfood zich bewust van haar maatschappelijke functie. In Nederland worden tabak- en rookwaren steeds minder gebruikt en deze ontwikkeling willen wij niet ontmoedigen. Beide argumenten hebben voor Bidfood geleid tot het besluit om te stoppen met de verkoop van rookwaren. Uiteraard kunnen voor andere verkooppunten andere argumenten meewegen in dit besluit.