De Europese Unie heeft nieuwe regelgeving opgesteld omtrent de verpakkingen van tabaks- en rookwaren. Deze regelgeving zal vanaf 20 mei 2019 in werking treden en verplicht alle schakels in de keten – waarvan Bidfood onderdeel is – om tabaks- en rookwaren vanaf dat moment te kunnen traceren. Dit gebeurt door middel van een unieke identificatiemarkering op de verpakking, die onder meer de herkomst en locatie van het betreffende tabaksproduct aangeeft. Na zorgvuldige afweging heeft Bidfood moeten besluiten dat de investeringen die met deze nieuwe regelgeving gemoeid zijn, niet opwegen tegen de opbrengsten van rookwaren. Dit heeft ons doen besluiten om te stoppen met de verkoop van rookwaren.